In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

In bài này

 

Đội ngũ giảng viên


Ban giảng huấn của Khoa Kinh tế gồm có 70 người trong đó có 1 Giáo sư, 4 Phó giáo sư, và các Tiến sĩ và Thạc sĩ được đào tạo chính quy và tu nghiệp từ nhiều nguồn đa dạng trong nước và ngoài nước như Úc, Canada, Pháp, Nhật, Malaysia, Hà Lan, Philippines, Nga, Singapore, Sri Lanka, Thụy Điển, Thụy Sỹ,  Thái Lan, Mỹ, Anh, và Hàn Quốc.

Danh sách giảng viên theo bộ môn:

 


 

Bộ môn Địa lý Kinh tế                                                                                              [Quay lại]


Giảng viên


Học vị


Môn học phụ trách

Trần Văn Thông Tiến sĩ - trưởng bộ môn
 • Địa lý Kinh Tế
Phan Thị Thanh Thủy Thạc sĩ
 • Địa lý Kinh Tế
 • Bảo trợ xã hội
Trương Thị Thanh Xuân
Thạc sĩ
 • Địa lý Kinh Tế

 

Bộ môn Kinh tế học                                                                                                 [Quay lại]


Giảng viên


Học vị


Môn học phụ trách

Nguyễn Hoài Bảo

NCS Đại học Quốc gia Úc
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô

Lê Trung Cang

Thạc sĩ
 • Kinh tế vi mô
Trần Thị Bích Dung Giảng viên thỉnh giảng
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô

Lâm Mạnh Hà

 

Thạc sĩ

 

 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Thẩm định giá trị doanh nghiệp

Trương Thành Hiệp

NCS Đại học Kinh tế TP.HCM

 • Ứng dụng lý thuyết trò chơi trong kinh tế

Nguyễn Thị Bích Hồng

NCS Đại học Kinh tế TP.HCM

 • Phát triển bất động sản

Trương Quang Hùng

NCS Đại học Kinh tế TP.HCM
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Kinh tế bất động sản
 • Tài chính phát triển

Trần Văn Hùng

Giảng viên thỉnh giảng
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô

Nguyễn Xuân Lâm

NCS Đại học Quốc gia Úc
 • Kinh tế vĩ mô
 • Kinh tế học tổ chức ngành

Lê Thành Nhân

Thạc sĩ
 • Kinh tế vi mô

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

NCS Đại học Kinh tế TP.HCM
 • Chính sách thương mại và công nghiệp
 • Kinh tế vĩ mô

Châu Văn Thành

Thạc sĩ
 • Kinh tế vĩ mô
 • Kinh tế phát triển
 • Kinh tế bất động sản

Huỳnh Văn Thịnh

Thạc sĩ
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô

Trần Bá Thọ

Thạc sĩ
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô

Phan Nữ Thanh Thủy

Tiến sĩ
 • Kinh tế vĩ mô
Trương Đăng Thụy Tiến sĩ, Trưởng bộ môn
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế học ứng dụng
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Kinh tế Sức khỏe

Trần Thừa

Giảng viên thỉnh giảng
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
Nguyễn Ngọc Hà Trân NCS Đại học Kinh tế TP.HCM
 • Kinh tế vĩ mô

 


 


 

 

Bộ môn Kinh tế Thẩm định giá                                                                                      [Quay lại]

 

Giảng viên


Học vị


Môn học phụ trách

 

Hay Sinh

 

Tiến sĩ

Trưởng bộ môn

 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Nguyên lý Thẩm định giá
 • Thẩm định giá trị doanh nghiệp
 • Thẩm định giá trị tài sản vô hình

Nguyễn Quỳnh Hoa

Tiến sĩ
Phó Trưởng bộ môn

 • Kinh tế vi mô
 • Thẩm định giá trị bất động sản

 

Nguyễn Ngọc Vinh

 

Phó Giáo sư - Tiến sĩ

 • Quy hoạch sử dụng đất đai
 • Thị trường bất động sản
 • Đầu tư kinh doanh bất động sản
 • Thẩm định giá trị bất động sản

Trần Bích Vân

Thạc sĩ

 • Kinh tế quốc tế
 • Nguyên lý Thẩm định giá
 • Thẩm định giá trị tài sản vô hình

Lâm Mạnh Hà

Thạc sĩ

 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Thẩm định giá trị doanh nghiệp

Ngô Văn Phong

Thạc sĩ

 • Kinh tế quốc tế
 • Thẩm định giá trị máy thiết bị

Ngô Hoàng Thảo Trang

NCS Đại học Kinh tế TP.HCM

 • Kinh tế vĩ mô
 • Thẩm định giá trị tài sản vô hình

Nguyễn Thị Hồng Thu

Thạc sĩ

 • Thẩm định giá trị tài sản vô hình

Huỳnh Kiều Tiên

Thạc sĩ

 • Nguyên lý Thẩm định giá
 • Thẩm định giá trị doanh nghiệp

Nguyễn Kim Đức

Học viên cao học
Đại học Kinh tế TP.HCM

 • Thẩm định giá trị doanh nghiệp
 • Thẩm định giá trị máy thiết bị

Bộ môn Kinh tế Quốc tế                                                                                       [Quay lại]


Giảng viên


Học vị


Môn học phụ trách

Hoàng Thị Chỉnh

Giáo sư – Tiến sĩ
 • Kinh tế quốc tế

Nguyễn Thu Hà

Thạc sĩ
 • Kinh tế quốc tế

Nguyễn Quốc Khanh

Tiến sĩ

 • Kinh tế quốc tế

Nguyễn Hoàng Lê

NCS chương trình DBA
 • Kinh tế quốc tế

Nguyễn Hữu Lộc

Thạc sĩ, Phó trưởng bộ môn
 • Kinh tế quốc tế

Ngô Văn Phong

Thạc sĩ
 • Kinh tế quốc tế

Nguyễn Phú Tụ

Phó giáo sư – Tiến sĩ, Trưởng bộ môn
 • Kinh tế quốc tế

Trần Bích Vân

Thạc sĩ
 • Kinh tế quốc tế
 • Nguyên lý thẩm định giá

 


 


 

 

Bộ môn Kinh tế Kế hoạch - Đầu tư - Phát triển                                                         [Quay lại]


Giảng viên


Học vị


Môn học phụ trách

Hồ Hoàng Anh NCS Đại học Gothenburg, Thụy Điển
 • Kinh tế Sức khỏe
 • Kinh tế Phát triển
Nguyễn Hoàng Bảo Tiến sĩ
 • Kế hoạch và Chính sách kinh tế xã hội
 • Kinh tế Phát triển
Nguyễn Ngọc Danh NCS chương trình CFVG
 • Kinh tế Phát triển
 • Phương pháp nghiên cứu kinh tế
 • Dự báo Kinh tế và Phân tích dữ liệu
 • Marketing và Phát triển địa phương
Nguyễn Khánh Duy NCS Đại học Kinh tế TP.HCM
 • Dự báo Kinh tế & Phân tích dữ liệu
 • Kỹ thuật phân tích chính sách
 • Phân tích & đánh giá chương trình
 • Phân tích định lượng
 • Chiến lược và kế hoạch kinh doanh
Nguyễn Trọng Hoài Giáo sư – Tiến sĩ
 • Kinh tế Phát triển
 • Tài chính phát triển
 • Kinh tế lượng
 • Phương pháp nghiên cứu
Lương Vinh Quốc Duy NCS Đại học Dublin (Ireland)
 • Kinh tế Đô thị
 • Phương pháp nghiên cứu kinh tế
 • Kế hoạch và Chính sách kinh tế xã hội
Đỗ Hoàng Minh Thạc sĩ
 • Chiến lược và kế hoạch kinh doanh
Trương Công Thanh Nghị NCS Viện Khoa học Xã hội Berlin, CHLB Đức
 • Thẩm định dự án
 • Kế hoạch và chính sách KTXH
 • Kinh tế Môi trường
 • Phân tích Lợi ích – Chi phí
Phạm Hữu Tài Học viên Cao học Đại học Quốc gia Úc
 • không
Võ Tất Thắng NCS Đại học Quốc gia Úc
 • Kinh tế Phát triển
 • Marketing và Phát triển địa phương
Nguyễn Thanh Triều Thạc sĩ, Trưởng bộ môn
 • Kinh tế Vi mô
 • Kinh tế Vĩ mô
Lê Thị Thanh Tùng Thạc sĩ
 • Kinh tế Phát triển
Lê Ngọc Uyển Tiến sĩ, Phó trưởng bộ  môn
 • Kinh tế Phát triển
Trần Thu Vân Thạc sĩ
 • Kinh tế công cộng
 • Định mức lao động
 • Thẩm định dự án

 


 


 

 

Bộ môn Quản lý nguồn nhân lực                                    [Quay lại]


Giảng viên


Học vị


Môn học phụ trách

Vũ Hải Anh

Cử nhân
 • Kinh tế học lao động
 • Đào tạo và Phát triển

Thái Trí Dũng

Tiến sĩ, Trưởng bộ môn
 • Hành vi tổ chức
 • Kỹ năng giao tiếp kinh doanh

Vũ Thị Phượng

Tiến sĩ

 • Tâm lý học quản lý
 • Giao tế nhân sự
 • Đàm phán trong kinh doanh bất động sản

Võ Thành Tâm

Thạc sĩ
 • Định mức lao động
 • Bảo trợ xã hội
 • Dân số học

Nguyễn Trần Minh Thành

Thạc sĩ
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Các kỹ năng mềm
Đặng Đình Thắng Thạc sĩ
 • Kinh tế học lao động
 • Kinh tế môi trường
 • Kinh tế phát triển

Trần Văn Thiện

Phó giáo sư – Tiến sĩ
 • Tổ chức tiền lương trong doanh nghiệp
Nguyễn Quốc Tế Phó giáo sư – Tiến sĩ
 • Quan hệ lao động

Trần Đình Vinh

Cử nhân, Phó trưởng bộ môn
 • Tổ chức tiền lương trong doanh nghiệp
 • Quản trị nguồn nhân lực

 


 


 

 

Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn                                     [Quay lại]


Giảng viên


Học vị


Môn học phụ trách

Đinh Phi Hổ

Phó giáo sư - Tiến sĩ
 • Kinh tế nông nghiệp II

Trần Tiến Khai

Phó giáo sư - Tiến sĩ, Trưởng bộ môn
 • Phân tích chuỗi giá trị
 • Quy hoạch sử dụng đất đại
 • Phương pháp nghiên cứu kinh tế

Nguyễn Tấn Khuyên

Tiến sĩ
 • Kinh tế nông nghiệp II

Hồ Ngọc Phương

Tiến sĩ
 • Kinh tế nông nghiệp I

Hoàng Văn Việt

NCS Đại học Kinh tế TP.HCM
 • Kinh doanh nông sản

Nguyễn Quốc Vũ

Cử nhân
 • Thẩm định dự án
 • Kinh tế nông nghiệp

 


 


 Bộ môn Kinh tế Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên                                       [Quay lại]


Giảng viên


Học vị/chức vụ


Môn học phụ trách

Phùng Thanh Bình

NCS Đại học Wageningen,   Hà Lan
 • Kinh tế Môi trường
 • Phân tích Lợi ích - Chi Phí
 • Thẩm định dự án
 • Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu

Nguyễn Hữu Dũng

Tiến sĩ
 • Kinh Tế Môi trường

Phạm Khánh Nam

Tiến sĩ

Phó trưởng khoa

Trưởng bộ môn Kinh tế Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên

 • Kinh tế Môi trường
 • Phân tích Lợi ích - Chi Phí
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Kinh tế học ứng dụng

Trần Võ Hùng Sơn

Giảng viên thỉnh giảng
 • Kinh tế Môi trường
 • Phân tích lợi ích - Chi phí

Võ Đức Hoàng Vũ

 
 • Kinh tế Môi trường
 • Phân tích Lợi ích - Chi Phí
 • Dự báo Kinh tế và Phân tích dữ liệu 

 

Copyright © 2015 Khoa Kinh Tế - Đại Học Kinh Tế Tp.HCM. Designed by vietweb247.com