In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

In bài này

Đề cương Môn học Quản trị Nông trại

 

1.    Môn học: Quản trị nông trại

2.   Giảng viên phụ trách: Nguyễn Ngọc Vinh

3.    Bậc đào tạo: Đại học                         Hệ đào tạo: Chính quy

4.    Thời lượng: 30 tiết, tương đương 2 tín chỉ 

5.    Điều kiện tiên quyết: Sinh viên cần trang bị kiến thức về

 • Kinh tế nông nghiệp đại cương
 • Quản trị học căn bản

6.    Mô tả môn học:

Trong nền kinh tế thị trường tất cả những yếu tố tác động lên hoạt động sản xuất, kinh doanh của nông trại luôn luôn có sự thay đổi, buộc các nhà quản lý cần phải trang bị kiến thức về quản trị để có kỹ năng ra quyết định nhằm hạn chế tối đa rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nông trại.

Môn học quản trị nông trại trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về quản trị các nguồn lực trong sản xuất nông nghiệp như tài nguyên đất, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ đặc biệt về vốn và tài chính doanh nghiệp…

7.    Mục tiêu môn học: Trang bị cho sinh viên về:

 • Kỹ năng phân tích, đánh giá về các hoạt động sản xuất kinh doanh của nông trại,
 • Nhận diện những ưu điểm, nhược điểm, rủi ro của nông trại nhằm đưa ra những quyết định phù hợp.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng viết và thảo luận theo chủ đề.

8.    Phương pháp giảng dạy

Buổi học chia làm 3 phần:

 • Trình bài tóm tắt những kiến thức liên quan đến chủ đề bài giảng
 • Giải các bài tập tình huống
 • Thảo luận các chủ đề có nội dung liên quan

9.    Phương thức đánh giá: Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá qua bảng sau:

NỘI DUNG

CƠ CẤU

Quá trình

30%

Kiểm tra hết môn

70%

Tổng

100

Nhằm khuyến khích tin thần học tập và tự tin trong học thuật, giảng viên có chính sách cộng dồn điểm thưởng cho từng trường hợp cụ thể.

10. Tài liệu tham khảo:

 • Giáo trình quản trị doanh nghiệp nông nghiệp, chủ biên: TS Trần Quốc Khánh, nhà xuất bản thống kê 2001
 • Quản trị nông trại, chủ biên ThS. Nguyễn Thị Song An, NXB Đại học quốc gia TP HCM 2001
 • Giáo trình quản trị doanh nghiệp, chủ biên: PGS TS Đồng Thị Thanh Phương, NXB Thống kê 2005
 • Tài liệu môn học: Quản trị nông trại, biên soạn: TS. Nguyễn Ngọc Vinh, TP HCM 2009.

11. Nội dung môn học:

 

BUỔI HỌC

NỘI DUNG

T/LIỆU THAM KHẢO

CHUẨN BỊ

1

(4 tiết)

Tổng quan về môn học quản trị nông trại

-      Tài liệu môn học Quản trị nông trại lý thuyết và bài tập

-      Giáo trình quản trị doanh nghiệp nông nghiệp

-      Giáo trình quản trị doanh nghiệp

-      Tạp chí nông nghiệp, nông thôn…

- Sinh viên đọc trước các phần có liên quan đến chủ đề bài giảng theo sự hướng dẫn của giảng viên.

- Làm các bài tập tình huống do giảng viên cung cấp

- Thực hiện báo cáo chuyên đề về quản trị nông trại

2

(4 tiết)

Quản lý tài nguyên đất nông trại

3

(4 tiết)

Quản trị nguồn nhân lực nông trại

4

(4 tiết)

Quản trị máy – thiết bị nông trại

5

(4 tiết)

Quản trị khoa học công nghệ trong sản xuất nông trại

6

(4 tiết)

Quản trị vốn nông trại

7

(4 tiết)

Phân tích tài chính nông trại

8

(2 tiết)

Ôn tập

Tổng cộng

30 tiết

Tải Đề cương Môn học Quản trị Nông trại

Đầu trang

 

Copyright © 2015 Khoa Kinh Tế - Đại Học Kinh Tế Tp.HCM. Designed by vietweb247.com