In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

In bài này

Đề cương Môn học Thực hành Thẩm định Dự án

 

1. Tên môn học:       Thực Hành Thẩm Định Dự Án

2. Giảng viên:        

 • Phùng Thanh Bình
 • Trần Thu Vân
 • Trương Công Thanh Nghị
 • Hồ Hoàng Anh

3. Bậc đào tạo: Đại học                  Hệ đào tạo: Chính quy                

4. Thời lượng: 3 tín chỉ

5. Điều kiện tiên quyết:

Để học tốt môn thực hành thẩm định dự án, sinh viên phải được trang bị trước các môn học sau đây:

·        Thẩm định tài chính dự án (Thiết lập & thẩm định dự án đầu tư)

·        Phân tích lợi ích chi phí (Phân tích kinh tế dự án)

·        Phân tích dữ liệu & dự báo kinh tế (Kinh tế lượng căn bản)

·        Kinh tế môi trường

6. Mô tả môn học:

Môn học này được đưa vào giảng dạy cho sinh viên năm cuối chuyên ngành Kế hoạch – Đầu tư từ năm 2008. Trên nền tảng lý thuyết của hai môn (i) Thẩm định tài chính dự án, và (ii) Phân tích lợi ích – chi phí, môn học này được thiết kế nhằm tạo điều kiện cho sinh viên thực hành trên máy tính các dự án tương đối phức tạp ở cả khu vực tư và công. Nội dung khóa học được chia thành bốn phần:

Phần I chủ yếu tập trung vào thực hành phân tích tài chính và phân tích rủi ro. Trong phân tích tài chính, sinh viên sẽ ôn tập lại việc xây dựng báo cáo ngân lưu theo quan điểm tổng đầu tư và quan điểm chủ đầu tư; lựa chọn suất chiết khấu tài chính thích hợp cho từng quan điểm thẩm định; tính toán các tiêu chí quyết định đầu tư như NPV, IRR, MIRR, PP, DSCR, và BCR; và phân tích tác động của lạm phát. Trong phân tích rủi ro, sinh viên sẽ được trang bị các kỹ thuật phân tích rủi ro định lượng, đặc biệt là hướng dẫn sử dụng phần mềm mô phỏng Crystal Ball. Kết thúc Phần I sinh viên sẽ thực hiện theo nhóm một dự án cụ thể (sau đó thuyết trình trên lớp).

Phần II chuyên về phân tích kinh tế và phân phối các dự án công hoặc dự án tư có tác động đến môi trường, xã hội. Ở đây, phân tích tài chính và phân tích rủi ro vẫn được sử dụng, nhưng mục đích chính là giúp sinh viên hiểu các khái niệm giá ẩn, chi phí cơ hội và WTP được sử dụng như thế nào trong việc đánh giá tính khả thi về mặt kinh tế của dự án, các loại rủi ro tiềm ẩn trong từng nhóm dự án, và tại sao phương pháp phân tích dự án tích hợp (integrated project analysis) đang trở nên phổ biến trong việc ra quyết định phân bổ nguồn lực. Trong phần này, mỗi nhóm sẽ được phân công một dự án cụ thể (sau đó trình bày trên lớp).

Phần III bao gồm các buổi chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm trong thẩm định dự án. Ở phần này, sinh viên sẽ được tiếp cận với hai nhóm chuyên gia thuộc hai lĩnh vực khác nhau: (i) Dự án khu vực tư (cụ thể là các dự án về bất động sản), và (ii) Dự án khu vực công (cụ thể là các dự án do Ngân hàng thế giới tài trợ). Qua các buổi nói chuyện như vậy, sinh viên sẽ có cơ hội hiểu biết thực tế về công tác thẩm định dự án ở Việt Nam.

Cuối cùng, Phần IV sẽ cung cấp sinh viên một số ý tưởng nghiên cứu liên quan đến thẩm định dự án. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho sinh viên làm quen với các nghiên cứu định lượng (có sử dụng phân tích hồi quy) từ các bài báo quốc tế để những sinh viên giỏi, yêu thích nghiên cứu, và có khả năng đọc hiểu tiếng Anh phát triển đề cương nghiên cứu cho đề tài tốt nghiệp của mình.

7. Mục tiêu:

Mục đích của môn học này là giúp sinh viên chuyên ngành Kế hoạch – Đầu tư có thể hiểu và vận dụng hợp lý những kiến thức thực tiễn tốt nhất trên thế giới về thẩm định dự án cho nghề nghiệp tương lai của mình. Sau khi học xong môn học, chúng tôi kỳ vọng sinh viên có thể:

(1)  Thực hiện thành thạo việc phân tích tài chính một dự án cụ thể trên Excel (từ khâu lập bảng thông số cho đến tính toán các tiêu chí quyết định đầu tư);

(2)   Sử dụng tốt phần mềm Crystal Ball cho việc phân tích mô phỏng Monte Carlo trong thẩm định dự án cũng như nhiều ứng dụng khác;

(3)  Hiểu được tầm quan trọng của phân tích kinh tế (kể cả đánh giá tác động môi trường) và phân tích phân phối trong các quyết định đầu tư;

(4)  Biết viết một báo cáo thẩm định dự án cho một mục đích sử dụng nhất định (gửi cơ quan thẩm quyền nhà nước, chủ đầu tư, hoặc nộp hồ sơ vay vốn);

(5)  Đọc hiểu các nghiên cứu thực tế về các vấn đề quan trọng trong thẩm định đầu tư ở các nước trên thế giới nhằm phát triển ý tưởng cho khóa luận tốt nghiệp;

(6)  Hiểu biết thực trạng thẩm định dự án ở Việt Nam.

8. Phương pháp giảng dạy:

Phần lớn thời gian lên lớp sẽ được dành cho việc thực hành máy tính các tình huống thực tế (case studies), thuyết trình nhóm, và thảo luận. Giảng viên chỉ đóng vai trò dẫn dắt, hỗ trợ, và giới thiệu ý tưởng nghiên cứu, cho nên để đạt kết quả tốt từ môn học này, chúng tôi đòi hỏi sinh viên phải có tinh thần tự học ở mức cao nhất. Ngoài ra, sẽ có chuyên gia đầu tư và thẩm định dự án đến chia sẻ kinh nghiệm thực tế ở Việt nam. 

9. Phương pháp đánh giá:

-         Phương pháp đánh giá quá trình:   Bài tập cá nhân (20%)

Bài tập nhóm (30%)

-         Thi hết môn: Bài kiểm tra (50%)

10. Tài liệu đọc bắt buộc:

 • Belli, P. (2001). Phân tích Kinh tế các Hoạt động Đầu tư: Công cụ Phân tích và Ứng dụng thực tế. Viện Ngân hàng Thế giới, NXB Văn hóa Thông tin.
 • Campbell, H., and Brown, R. (2003). Benefit-Cost Analysis: Financial and Economic Appraisal Using Spreadsheets. Cambridge.
 • Damodaran, A. (2003). Corporate Finance: Theory and Practice (2 ed.). New York: John Wiley & Sons.
 • Jenkins, G.P., and Harberger, A.C. (2003). Cost-Benefit Analysis of Investment Decisions. Harvard Institute for International Development.
 • Savvides, S. (1998). Phân tích Rủi ro trong Thẩm định Đầu tư. Harvard.
 • USAID.  (2009). The Project Appraisal Practitioners’ Guide. USAID. Retrieved from Fiscal Reform and Economic Governance database Available from ttp://www.fiscalreform.net/ (Cost-Benefit Analysis).
 • Cao Hào Thi. (2009). Bài giảng phân tích rủi ro trong thẩm định dự án.
 • Phùng Thanh Bình. (2010). Bài giảng Phân tích lợi ích chi phí.
 • Phùng Thanh Bình. (2010). Bài giảng thẩm định tài chính dự án.
 • Trần Văn Đức. (2009). Mẫu báo cáo thẩm định dự án.
 • Các tình huống thực tế.
 • Luận văn của các khóa trước.
 • Các bài báo quốc tế.
 • Sổ tay hướng dẫn thẩm định dự án của Ngân hàng thế giới.

11. Nội dung môn học:

Ngày

Nội dung giảng dạy

 

Tài liệu đọc

Chuẩn bị của sinh viên

 

Ghi chú

Ngày 1

(4 tiết)

Ôn tập thẩm định dự án tài chính dự án

§ Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư

§ Xây dựng báo cáo ngân lưu

§ Tiêu chí đánh giá dự án

§ Suất chiết khấu tài chính

§ Bài tập ôn tập trên máy tính (Case Study 1)

§ USAID. 2009 Part 1-7

§ Phùng Thanh Bình. 2010 Bài giảng 1-5

§ Case Study 1

 

 

Sinh viên xem lại bài giảng thẩm định tài chính dự án

 

Ngày 2

(4 tiết)

Phân tích rủi ro trong thẩm định dự án

§ Giới thiệu về rủi ro

§ Các công cụ phân tích rủi ro

·        Phân tích độ nhạy

·        Phân tích kịch bản

·        Phân tích mô phỏng

§ Các giải pháp hạn chế rủi ro

§ Thực hành dự án trên máy tính (Case Study 2)

§ USAID. 2009 Part 7-8

§ Cao Hào Thi. 2010     

   Bài giảng 7

§ Savvakis, S. 1998

§ Belli. 2001 Chương 11

§ Case Study 2

§ Case Study 3

 

Làm bài tập về nhà (Case Study 3)

 

 

Ngày 3

(4 tiết)

Phân tích rủi ro trong thẩm định dự án

(tiếp theo và kết thúc)

 

Như trên

 

Như trên

 

Ngày 4

(4 tiết)

Bài tập thực hành nhóm

§ Ý tưởng về dự án

§ Thu thập dữ liệu

§ Lập bảng thông số

§ Phân tích tài chính

§ Phân tích rủi ro

§ Thuyết trình nhóm

§ Luận văn các khóa trước của ngành Kế hoạch – Đầu tư.

§ Dự án thực tế tại công ty (nếu có)

 

Mỗi nhóm tự tìm một dự án, làm trên Excel, và thuyết trình trên lớp

 

15% điểm của môn học

Ngày 5

(4 tiết)

Thực hành phân tích kinh tế dự án

§ Bảng thông số

§ Phân tích tài chính

§ Phân tích kinh tế

§ Phân tích phân phối

§ Phân tích rủi ro

§ Thực hành dự án trên máy tính (Case Study 4)

§ USAID. 2009 Part 9-12

§ Phùng Thanh Bình. 2010 Bài giảng 8-12

§ Campbell.  2003

§ Belli. 2001

§ Case Study 4

§ Case Study 5

 

Làm bài tập về nhà (Case Study 5)

 

 

Ngày 6

(4 tiết)

Trình bày nhóm 

Dự án ở các lĩnh vực:

§ Đường bộ

§ Thủy điện

§ Du lịch

§ Nhà ở

§ Khuyến nông

§ Thủy lợi

§ Cấp nước

§ Xử lý nước thải

§ USAID. 2009 Appendix

§ Bell. 2001

 

Chuẩn bị dự án theo sự phân công của giáo viên

 

15% điểm của môn học

Ngày 7

(4 tiết)

Chia sẻ kinh nghiệm thẩm định dự án bất động sản

§ Mục tiêu cơ bản của tài chính doanh nghiệp

§ Lập các báo cáo tài chính

§ Thẩm định của ngân hàng về dự án đầu tư

§ Tài chính dự án (hoạch định ngân sách, xây dựng mô hình tài chính, quản lý rủi ro)

§ Quy trình quản lý tài chính của dự án đầu tư 

§ Tiến trình phát triển dự án bất động sản

§ Rủi ro trong quá trình phát triển dự án

§ Cấu trúc phát triển dự án

§ Mẫu báo cáo thẩm định dự án

§ Thực hành dự án bất động sản (Case Study 6)

§ Thảo luận các vấn đề khác

§ Trần Văn Đức. 2009 Mẫu báo cáo thẩm định dự án

§ Case Study 6

 

 

 

Sinh viên xem trước tình huống 6 và mẫu báo cáo thẩm định

 

Ngày 8

(4 tiết)

Chia sẻ kinh nghiệm thẩm định dự án bất động sản

(Tiếp theo và kết thúc)

 

Như trên

 

Như trên

 

Ngày 9

(4 tiết)

Chia sẻ kinh nghiệm thẩm định dự án do ngân hàng thế giới tài trợ

§ Giới thiệu vay trò của các quỹ đầu tư phát triển địa phương đối với phát triển kinh tế

§ Giới thiệu về các dự án có nguồn vốn tài trợ của ngân hàng thế giới

§ Các khía cạnh quan trọng thẩm định dự án đối với ngân hàng thế giới

§ Thảo luận các vấn đề khác

§ Sổ tay hướng dẫn thẩm định dự án của Ngân hàng thế giới 

 

 

Ngày 10

(4 tiết)

Ước lượng suất chiết khấu tài chính

§  Định nghĩa rủi ro

§  Mô hình CAPM

§  Các thành phần trong mô hình CAPM

§  Phát triển ý tưởng nghiên cứu liên quan đến chi phí sử dụng vốn và mô hình CAPM

§  Lưu ý: Xem lại mô hình hồi quy đơn

§ Damodaran, 2002: Chapter 4-8

§ Phùng Thanh Bình. 2010 Bài giảng 6

§ Các bài báo quốc tế

 

 

Ngày 11

(4 tiết)

Lợi ích của lá chắn thuế

§  Phát triển ý tưởng nghiên cứu liên quan đến lá chắn thuế của lãi vay

§  Lưu ý: Xem lại mô hình hồi quy bội 

§ Hồ Hoàng Anh. 2009 Luận văn đại học

§ Các bài báo quốc tế

 

 

Ngày 12

(1 tiết)

Tiêu chí quyết định đầu tư trên thực tế 

§ Phát triển ý tưởng nghiên cứu liên quan đến lựa chọn các tiêu chí quyết định đầu tư

§ Lưu ý: Xem lại mô hình hồi quy bội và nghiên cứu mô hình logit 

§ Các bài báo quốc tế  

 

 

Tổng cộng: 45 tiết

 

 

 

 

Tải Đề cương Môn học Thực hành Thẩm định Dự án

Đầu trang

 

Copyright © 2015 Khoa Kinh Tế - Đại Học Kinh Tế Tp.HCM. Designed by vietweb247.com