In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

In bài này

Đề cương Môn học: Phương pháp Nghiên cứu Kinh tế


1. Tên môn học:  Phương pháp nghiên cứu kinh tế

2. Giảng viên:
 • TS. Trần Tiến Khai - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Ths. Nguyễn Thị Song An - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Ths. Lương Vinh Quốc Duy - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Ths. Nguyễn Ngọc Danh - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Bậc đào tạo: Đại học   Hệ đào tạo: Chính quy   Khóa :

4. Thời lượng: 45 tiết, tương đương 03 tín chỉ.

5. Điều kiện tiên quyết (các môn học phải học trước):

Môn học tiên quyết:

 • Các môn kinh tế vi mô, vĩ mô, các môn chuyên ngành;
 • Các môn thống kê, kinh tế lượng;
 • Kiến thức sử dụng máy tính văn phòng và phần mềm bảng tính Excel;
 • Khả năng tự học và sử dụng các phần mềm thống kê như EViews, SPSS.

Môn học kế tiếp: Phân tích dự báo

6. Mô tả môn học:

Một trong những kỹ năng thiết yếu mà sinh viên ngành kinh tế cần có là khả năng phân tích vấn đề và cách thức giải quyết vấn đề kinh tế. Môn học phương pháp nghiên cứu sẽ giúp sinh viên nhận dạng, xây dựng và phát triển vấn đề nghiên cứu, thiết kế một khung nghiên cứu để giải quyết vấn đề đó, chuyển vấn đề thành câu hỏi nghiên cứu, thu thập và phân tích số liệu để trả lời câu hỏi nghiên cứu và cuối cùng là viết báo cáo nghiên cứu. Sinh viên sẽ học nhiều cách thức khác nhau để tiến hành nghiên cứu, và cách thức nghiên cứu sẽ ảnh hưởng đến cách thức giải quyết vấn đề.

Do đó kết quả nghiên cứu không thể giải thích toàn bộ, nó chỉ mang giá trị giải thích một phần hiện thực. Thực hiện một nghiên cứu khoa học thực tế là cách tốt nhất để học môn học này.

7. Mục tiêu:

Mục tiêu về kiến thức: Giới thiệu cho sinh viên phương pháp nghiên cứu kinh tế. Cụ thể là trang bị cho sinh viên những kiến thức về:

 • Bản chất của quá trình nghiên cứu
 • Các bước thiết kế nghiên cứu
 • Cách thức thu thập và xử lý số liệu
 • Cách thức viết báo cáo nghiên cứu

Mục tiêu về kỹ năng: Nhằm huấn luyện cho sinh viên các kỹ năng sau đây

 • Thiết lập đề cương nghiên cứu khoa học ứng dụng trong khoa học kinh tế
 • Áp dụng các kiến thức thống kê để hình thành các phương pháp tính toán
 • Thiết lập câu hỏi điều tra
 • Kỹ năng thu thập dữ liệu
 • Kỹ năng viết báo cáo nghiên cứu
 • Kỹ năng thuyết trình trước đám đông

8. Phương pháp giảng dạy:

Môn học sẽ trải qua tất cả các bước có liên quan đến quá trình nghiên cứu khoa học kinh tế. Các bước này sẽ được trình bày dưới dạng các bài giảng lý thuyết. Các bài giảng được biên soạn và tập họp lại dưới dạng tập tài liệu giảng dạy, dùng làm tài liệu nền cho sinh viên trong quá trình học.

Giờ giảng: các nội dung lý thuyết được giảng trong 45 tiết trên lớp. Các bài giảng cụ thể trên lớp được thiết kế phù hợp với thời lượng giảng lý thuyết và thực hành trên lớp, bao gồm các bài sau:

Bài 1. Giới thiệu phương pháp nghiên cứu và quy trình nghiên cứu khoa học

Bài 2. Xác định vấn đề, mục tiêu, câu hỏi và giả thiết nghiên cứu

Bài 3. Xây dựng cơ sở lý thuyết và tổng quan tài liệu

Bài 4. Bản chất, dạng số liệu và cách đo lường

Bài 5. Phương pháp chọn mẫu và xác định cỡ mẫu

Bài 6. Thu thập dữ liệu

Bài 7. Nhập và xử lý số liệu

Bài 8. Viết đề cương nghiên cứu

Bài 9. Viết báo cáo nghiên cứu

Giảng viên sẽ giới thiệu các bước chủ yếu trong nghiên cứu khoa học kinh tế giới thiệu cách thức tiếp cận và các khung sườn có thể áp dụng để xây dựng một đề tài nghiên cứu.

Sinh viên sẽ tham gia thảo luận, phát triển kỹ năng phương pháp cho riêng mình đối với các bước nghiên cứu đó và phải hoạch định kế hoạch nghiên cứu của riêng mình dựa trên các phương pháp, kỹ năng đã được hướng dẫn.

Ở các nội dung lý thuyết, sinh viên sẽ được học 9 buổi, mỗi buổi 5 tiết. Bố trí xen lẫn trong các buổi học lý thuyết là các phần học thực hành trên lớp để hỗ trợ sinh viên xây dựng ý tưởng nghiên cứu, đề cương nghiên cứu và xây dựng bảng câu hỏi phỏng vấn.

Giờ thực hành: bao gồm 15 tiết cho sinh viên tự làm bài tập nhóm. Các phần học thực hành được thiết kế lồng ghép với các nội dung lý thuyết đã học.

Ở nội dung thực hành, sinh viên sẽ được chia thành nhóm. Mỗi nhóm có từ 3-5 sinh viên. Nhiệm vụ tổng quát của nhóm là:

(1) mỗi nhóm sinh viên sẽ xác định một vấn đề nghiên cứu;

(2) dựa trên chủ đề nghiên cứu để thiết kế đề cương nghiên cứu và phiếu câu hỏi điều tra, khảo sát;

(3) trình bày đề cương nghiên cứu và phiếu câu hỏi điều tra, khảo sát

Sản phẩm của nhóm sẽ được sử dụng làm nền tảng cho việc áp dụng ở môn học Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế mà sinh viên sẽ tham dự tiếp theo. Sinh viên dựa trên đề cương sẵn có để điều chỉnh, thực hiện nghiên cứu, phân tích dữ liệu, viết báo cáo nghiên cứu và trình bày kết quả.

Như vậy, quá trình học cũng là quá trình phát triển đề cương nghiên cứu và chuẩn bị thực hiện nghiên cứu đó.

Với cách giảng dạy này, các nhóm sinh viên cần phải thảo luận, làm việc với giảng viên để phát triển các kế hoạch nghiên cứu của nhóm, nghe góp ý để chỉnh sửa dự thảo đề cương, dự thảo phiếu điều tra.

Sinh viên sẽ có 1 buổi thực hành trình bày đề cương nghiên cứu nhóm được tổ chức vào các buổi cuối khóa học.

Kết quả nghiên cứu nhóm chính là điểm quá trình.

Ngoài ra sẽ có một bài thi cuối khóa cho các nội dung lý thuyết.

Các nhóm sinh viên phải nộp đề cương nghiên cứu đến địa chỉ email  của giảng viên theo đúng lịch quy định (căn cứ theo lịch giảng và làm việc cụ thể).

9. Phương pháp đánh giá:

 • Phương pháp đánh giá quá trình (chuyên cần, bài tập, làm việc nhóm, thảo luận, kiểm tra giữa kỳ…):  kết quả làm việc nhóm (xây dựng đề cương và bảng câu hỏi điều tra, khảo sát) (50%)
 • Thi hết môn   (50%)
 • Tổng cộng :   100%

Tiêu chí các đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên.

Tiêu chí đánh giá đối với đề cương nghiên cứu bao gồm:

 • Vấn đề nghiên cứu: có quan trọng và phù hợp hay không
 • Đặt vấn đề: viết rõ ý, thể hiện thuyết phục hay không
 • Mục tiêu, câu hỏi, giả thiết nghiên cứu: cụ thể, rõ ràng và phù hợp với tên đề tài
 • Tổng quan lý thuyết và nghiên cứu trước: có áp dụng hay không
 • Phương pháp phân tích áp dụng: mức độ phù hợp và tin cậy của phương pháp
 • Hình thức đề cương: có phù hợp với hình thức quy định hay không.

Tiêu chí đánh giá đối với bảng câu hỏi

 • Nội dung các câu hỏi có giúp đạt được nục tiêu nghiên cứu hay không
 • Nội dung các câu hỏi có giúp ghi nhận được các thông tin cần thiết cho nghiên cứu hay không
 • Cách thiết kế câu hỏi có phù hợp với các loại dữ liệu định tính, định lượng hay không
 • Cách thiết kế câu hỏi có cho phép ghi nhận dữ liệu, nhập dữ liệu và xử lý dữ liệu trên máy tính hay không
 • Các câu hỏi thiết kế có bị thừa, thiếu hay không

10. Tài liệu đọc bắt buộc (giáo trình, tài liệu tham khảo chính, tài liệu địch, phương tiện học tập khác,…):

 1. Khoa Kinh tế Phát triển. (2009). Tài liệu giảng dạy Phương pháp nghiên cứu kinh tế. Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 2. Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc. (2005). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. TP.HCM. NXB Thống Kê.
 3. D. Cooper and P. Schindler. (2006). Business Research Methods. McGraw-Hill Irwin.
 4. Một số báo cáo nghiên cứu của sinh viên các khóa trước do nhóm giảng viên chuẩn bị.

 

11. Nội dung môn học (lịch giảng dạy; các chương, phần; thời lượng cho mỗi chương, phần):


Ngày

(số tiết)

Nội dung giảng dạy

(tên chương, phần, phương pháp giảng dạy)

Tài liệu đọc (chương, phần)

Chuẩn bị của sinh viên

(bài tập, thuyết trình, giải quyết tình huống…)

Ghi chú

Ngày 1

(4 tiết)

Chương 1: Giới thiệu phương pháp nghiên cứu và Quy trình nghiên cứu khoa học

Giới thiệu cho SV các vấn đề tổng quát về nghiên cứu khoa học; tầm quan trọng của môn học với việc trang bị kiến thức và thực tập tốt nghiệp; các khái niệm và loại hình nghiên cứu.

Giới thiệu quy trình nghiên cứu khoa học; nội dung, ý nghĩa của từng bước trong quy trình. SV sẽ có khả năng hiểu được các bước thực hiện một đề tài nghiên cứu thực tiễn.

Chương 1

 

 

 

 

 

 

 

Sinh viên đọc Chương 1 và Chương 2 trong tập tài liệu giảng

 

Chia nhóm nghiên cứu (3-5 sinh viên/nhóm)

 

Giao SV một số đề cương mẫu và báo cáo nghiên cứu mẫu

 

 

Sinh viên đọc trước Chương 2 trong tập tài liệu giảng

 

Ngày 2

(4 tiết)

Chương 2. Xác định vấn đề, mục tiêu, câu hỏi và giả thiết nghiên cứu

Hướng dẫn các cách thức và kỹ năng xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu.

Chỉ dẫn cách thiết lập câu hỏi và giả thiết nghiên cứu tương ứng với các chủ đề nghiên cứu cụ thể trong khoa học kinh tế.

Hướng dẫn sinh viên xác định ý tưởng, chủ đề nghiên cứu của từng nhóm.

Chương 2

Sinh viên đọc trước Chương 3 trong tập tài liệu giảng

 

SV đăng ký danh sách nhóm đến lớp trưởng, và lớp trưởng chuyển danh sách đăng ký cho giảng viên qua email

Nhóm sinh viên thảo luận nhóm, xác định ý tưởng, chủ đề nghiên cứu

 

Ngày 3

(4 tiết)

Chương 3. Tổng quan tài liệu

Hướng dẫn SV nội dung, ý nghĩa và cách thức xây dựng cơ sở lý thuyết và tổng quan tài liệu phù hợp cho nghiên cứu

Chương 3

 Sinh viên đọc trước Chương 4 trong tập tài liệu giảng

 

 

 

 

Ngày 4

(4 tiết)

Chương 4. Bản chất, dạng số liệu và cách đo lường

Giúp SV hiểu các loại dữ liệu, số cần cần thu thập cho nghiên cứu và bản chất đo lường của chúng; các cách thức lập câu hỏi ghi nhận dữ liệu phù hợp

 

Chương 4

Sinh viên đọc trước Chương 5 trong tập tài liệu giảng

Nhóm sinh viên xác định tên chủ đề nghiên cứu, gởi đến lớp trưởng, và lớp trưởng chuyển danh sách nhóm cùng với chủ đề nghiên cứu cho giảng viên qua email

 

Ngày 5

(4 tiết)

Chương 4. Bản chất, dạng số liệu và cách đo lường

Giúp SV hiểu các loại dữ liệu, số cần cần thu thập cho nghiên cứu và bản chất đo lường của chúng; các cách thức lập câu hỏi ghi nhận dữ liệu phù hợp

Chương 4

Sinh viên đọc trước Chương 6 trong tập tài liệu giảng

SV tham khảo một số phiếu điều tra mẫu áp dụng các thang đo

 

Ngày 6

(4 tiết)

Chương 4. Bản chất, dạng số liệu và cách đo lường (tt)

Giúp SV hiểu các loại dữ liệu, số cần cần thu thập cho nghiên cứu và bản chất đo lường của chúng; các cách thức lập câu hỏi ghi nhận dữ liệu phù hợp

 

Chương 5. Phương pháp chọn mẫu và xác định cỡ mẫu

Hướng dẫn lý thuyết về các phương pháp lấy mẫu n ghiên cứu và xác định cỡ mẫu phù hợp

 

Chương 4

Sinh viên đọc trước Chương 5 trong tập tài liệu giảng

SV tham khảo một số phiếu điều tra mẫu áp dụng các thang đo

 

Ngày 7

(4 tiết)

Chương 5. Phương pháp chọn mẫu và xác định cỡ mẫu (tt)

Hướng dẫn lý thuyết về các phương pháp lấy mẫu nghiên cứu và xác định cở mẫu phù hợp

 

Chương 6. Các phương pháp thu thập dữ liệu

Hướng dẫn các phương pháp thu thập dữ liệu định tính, định lượng và điều tra khảo sát cho nghiên cứu kinh tế

Chương 5

Đọc trước Chương 6 trong tập tài liệu giảng

 

 

Ngày 8

(4 tiết)

Chương 6. Các phương pháp thu thập dữ liệu (tt)

Hướng dẫn các phương pháp thu thập dữ liệu định tính, định lượng và điều tra khảo sát cho nghiên cứu kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

Chương 6

Sinh viên đọc trước tài liệu sử dụng phần mềm SPSS;

Đọc trước Chương 6 trong tập tài liệu giảng

Nhóm sinh viên chuẩn bị bảng câu hỏi

 

Sinh viên đọc trước Chương 7 trong tập tài liệu giảng

Nhóm sinh viên chuẩn bị bảng câu hỏi

Nhóm sinh viên hoàn thiện đề cương và bảng câu hỏi, gởi đến giảng viên qua email

 

 

Ngày 9

 

(4 tiết)

Chương 7. Nhập và xử lý số liệu

Hướng dẫn nhập dữ liệu và xử lý dự liệu định tính, định lượng

Học sử dụng phần mềm SPSS

 

 

Chương 8

Nhóm sinh viên tiếp tục hoàn thiện đề cương và bảng câu hỏi, gởi đến giảng viên qua email

Nhóm sinh viên trình bày đề cương và bảng câu hỏi

 

Ngày 10

 

(4 tiết)

Chương 7. Nhập và xử lý số liệu

Hướng dẫn nhập dữ liệu và xử lý dự liệu định tính, định lượng

Học sử dụng phần mềm SPSS

 

Xét duyệt đề cương và phiếu điều tra của nhóm sinh viên

Đọc, góp ý và hướng dẫn chỉnh sửa phiếu điều tra nghiên cứu của sinh viên

 

Nhóm sinh viên trình bày đề cương và bảng câu hỏi

 

Ngày 11

 

(4 tiết)

Chương 8. Viết đề cương nghiên cứu và viết báo cáo nghiên cứu

Hướng dẫn cách viết đề cương nghiên cứu và báo cáo nghiên cứu

Xét duyệt đề cương và phiếu điều tra của nhóm sinh viên

Đọc, góp ý và hướng dẫn chỉnh sửa phiếu điều tra nghiên cứu của sinh viên

 

Nhóm sinh viên trình bày đề cương và bảng câu hỏi

 

Tổng cộng:

45 tiết

 

 

Tổng cộng: 15 tiết

 

Phụ lục. Các quy định về viết và nộp đề cương nghiên cứu

a. Sinh viên phải tuân thủ lịch trình viết và nộp đề cương như đã ghi ở Lịch giảng dạy.

 • Tuần 1: Sinh viên tự chia nhóm sinh viên (3-5 thành viên).
 • Tuần 2: các nhóm sinh viên đăng ký danh sách nhóm cho lớp trưởng. Lớp trưởng chuyển danh sách nhóm (có số thứ tự các nhóm) cho giảng viên.
 • Tuần 4: các nhóm sinh viên đăng ký chủ đề nghiên cứu để viết đề cương cho lớp trưởng. Lớp trưởng chuyển danh sách nhóm kèm theo tên chủ đề nghiên cứu cho giảng viên.
 • Tuần 7-8: các nhóm sinh viên phải hoàn thiện hoàn thiện đề cương và bảng câu hỏi, gởi đến giảng viên qua email.
 • Tuần 8-9-10: các nhóm sinh viên đã hoàn thiện và gởi đề cương vào tuần 8 sẽ trình bày đề cương vào tuần 9. Các nhóm sinh viên hoàn thiện và gởi đề cương vào tuần 9 và 10 sẽ trình bày đề cương vào tuần 10 và 11.
 • Các đề cương được gởi sau tuần 10 là không hợp lệ, cũng có nghĩa là nhóm sẽ nhận điểm 0 cho phần kết quả đánh giá quá trình.

b. Phân công giảng viên phụ trách các lớp

 • Các giảng viên sẽ được phân công phụ trách hướng dẫn một số lớp cụ thể.

c. Nộp đề cương và hình thức đề cương

 • Sử dụng tiếng Việt không dấu khi đặt tên file. Tên file được đặt như sau: tên lớp-decuong-tên nhóm , ví dụ: nhóm 1 lớp TĐG1 nộp đề cương thì file Word sẽ được đặt tên là TDT1-decuong-nhom 1.doc
 • Đề cương phải được gửi trong email dưới dạng đính kèm file Word (.doc, .rtf) hoặc Acrobat (.pdf). Font chữ quy định là Times New Roman, Arial, hoặc Courier New, cỡ chữ (font size) 13 (không áp dụng đối với tiêu đề. SV có thể định cỡ chữ lớn hơn cho tiêu đề). Đề cương phải được viết theo format chuẩn như được hướng dân trong môn học.
 • Trong đề cương cần ghi rõ tên lớp, tên nhóm và các thành viên trong nhóm.
 • Lưu ý rằng nội dung chính của bài báo cáo cuối cùng SV đều phải nộp trong 1 file duy nhất, không được tách ra từng phần, ví dụ: bìa trong 1 file, chương 1 trong 1 file khác...
 • Tất cả các file nộp vi phạm quy định về định dạng file, font chữ... đều không được xem xét. Sinh viên không đạt môn học này có thể thi lại. Nếu thi lại, điểm thi là điểm kết luận cuối cùng, SV không phải làm đề tài nghiên cứu nữa.
 • SV nộp đề cương sẽ nhận được phản hồi trong vòng 24 giờ tính từ thời điểm email được gửi đi. Nếu sau 24 giờ mà không nhận được phản hồi bằng email thì có nghĩa là email chưa được gửi thành công. Trong trường hợp này SV phải liên hệ lại với giảng viên hoặc gửi lại.
 • Thời hạn cuối cùng nộp đề cương: 3 ngày sau buổi học ở tuần thứ 8.
 • Không chấp nhận bất kỳ hình thức gởi danh sách và đề cương nào khác, hoặc địa chỉ email nào khác.

d. Danh sách nhóm

 • Số thành viên trong nhóm có thể dao động từ 3 đến 5 thành viên và giữ cố định cho đến bài báo cáo cuối cùng. Nếu tên thành viên trong báo cáo cuối cùng khác với tên thành viên trong đề cương thì thành viên mới xuất hiện sẽ nhận điểm 0 cho bài tập nhóm.
 • Mọi sự chuyển đổi thành viên sau khi nộp đề cương đều không được phép.
 • Trong trường hợp đặc biệt, nhóm GV sẽ xem xét và chấp thuận bằng email cho từng trường hợp cụ thể.

e. Giải đáp thắc mắc trong quá trình học

Nhóm giảng viên sẽ dành thời gian để trả lời những thắc mắc của các nhóm trong suốt quá trình học. Trong trường hợp các nhóm có thắc mắc, có thể sử dụng các phương án sau:

 • Hỏi giảng viên trong các buổi lên lớp (được khuyến khích nhất).
 • Gửi email trao đổi với các giảng viên phụ trách lớp như đã ghi ở trên.

Tải Đề cương Môn học: Phương pháp Nghiên cứu Kinh tế

Đầu trang

 

Copyright © 2015 Khoa Kinh Tế - Đại Học Kinh Tế Tp.HCM. Designed by vietweb247.com